• 2019/03/04 Cloud

    Dodatkowy kontroler domeny w chmurze

    Kontroler domeny jest jednym z najważniejszych zasobów IT w naszej organizacji. Jego awaria może sparaliżować całą firmę. Czy chmura obliczeniowa może nam pomóc w uniknięciu kłopotów? Awaria lokalnego kontrolera domeny może być brzemienna w skutki. Brak dostępu do lokalnego AD może sparaliżować całą firmę, ponieważ autentykacja użytkowników oraz autoryzacja ich do zasobów w naszej organizacji […]

    , , , ,